Personel

WYKAZ PERSONELU PLACÓWKI SPZLP

PERSONEL MEDYCZNY

LEKARZE

dr n. med. AGNIESZKA PRYMUS – dyrektor placówki SPZLP, specjalista psychiatra

 

lek. IWONA NOWAK-PILARSKI – kierownik oddziału dzienniego, specjalista psychiatra

 

lek. JOANNA PALUCHIEWICZ – lekarz psychiatra

 

lek. ALINA LEWANDOWSKA – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

  lek. ADAM ZACZEK – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

 

mgr ROBERT TRZOP – kierownik zespołu psychologów, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

 

dr n. hum. EWA BUJOCZEK – psycholog, certyfikowany psychoterpeuta

 

mgr MIROSŁAW GIZA – psychoterapeuta certyfikat SNP PTP, dyplomowany analityk jungowski, specjalista terapii środowiskowej

 

mgr ADRIANA KOSIŃSKA – psycholog kliniczny, psychoterapeuta

 

mgr IWONA SZYMAŃSKA – psycholog kliniczny

 

mgr EDYTA SKÓRKA – psycholog, psychoterapeuta

  mgr KAROLINA SĘK – psycholog, psychoterapeuta

 

mgr LUCYNA JENDRZEJCZYK – pedagog, psychoterapeuta

 

mgr KINGA GODAWA – psycholog, psychoterapeuta

 

mgr IZABELA SZYMOŃCZYK – pielęgniarka, psychoterapeuta

 

mgr ANETA KOZŁOWSKA – psycholog

 

mgr JAKUB LEŚNIEWSKI – psycholog

 

mgr IWONA PRUSKO – psycholog

 

mgr MAGDALENA GOLICZ – psycholog, psychoterapeuta

 

mgr FAUSTYNA GRONOWSKA – psycholog, terapeuta zajęciowy

 JOANNA SOBIK– terapeutka zajęciowa

 

IWONA WOŹNIAK – pielęgniarka dyplomowana, pracownik socjalny

 

BEATA KRÓL – pielęgniarka dyplomowana

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

mgr ALEKSANDRA KRĄŻEK – asystentka dyrektora SPZLP

 

mgr ANETA JÓZEFIOK – kierownik działu statystyki

 

mgr ANNA ROGÓŻ – MARCHEWKA – pracownik statystyki

 

AGNIESZKA GROMACKA – rejestratorka medyczna

 

BARBARA ZAŁOCHA– rejestratorka medyczna